CLUB VAN DE INDUSTRIE

om het perspectief van de patiënt te betrekken bij innovaties

Voorstelling

De gezondheidszorgorganisaties, met name de ziekenhuizen, werken al lange tijd samen met de farmaceutische en biomedische industrie.

Bedrijven die zich inzetten voor innovatie zijn geïnteresseerd in de ervaring van de klant.

Zorgverstrekkers en managers van innovatieve farmaceutische bedrijven geloven in de patiëntervaring.

Heden ten dage is de op waarde gebaseerde gezondheidszorg (VBHC) een belangrijke trend in de gezondheidszorgsystemen. Farmaceutische laboratoria hebben grote inspanningen geleverd om de resultaten van hun producten te verbeteren, maar dat volstaat niet. Zij moeten het perspectief van de patiënt integreren in het VBHC-proces om ervoor te zorgen de belangrijkste waarde te creëren: de waarde gemeten aan de hand van de ervaring van de patiënt (PREM).

SPX wil samenwerken met alle belanghebbenden in de gezondheidszorg die zich bezighouden met patiëntresultaten. Door bedrijven al bij het begin van een nieuw proces in contact te brengen met zorgverleners en patiënten kunnen de prestaties verbeteren.

Wie zijn de deelnemers?

SPX mikt op een samenwerking op lange termijn, het gaat niet om één enkel project maar eerder om de opbouw van een programma op verschillende niveaus.

In dit verband zou SPX een club van maximaal 8 bedrijven willen oprichten.

Zijn reeds lid:

MSD

Pfizer

Welke activiteiten worden door de vereniging georganiseerd ?

In ontwikkeling.

Deelnamevoorwaarden en voordelen

 Elk bedrijf dat zich aansluit bij de Club kan 1 tot 2 personen aanstellen om de werkvergaderingen bij te wonen.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van € 10.000 omvat:

Deelnamerecht aan alle werkvergaderingen van dit initiatief binnen de vzw.

Institutionele lidmaatschapsbijdrage tot de vereniging (1.500€/jaar).

Gratis inschrijving van 5 personen van de instelling op het jaarlijkse colloquium van de vereniging.

20% korting op de inschrijvingskosten voor 5 personen van de instelling voor alle opleidingsactiviteiten die door de vereniging en de partneruniversiteiten worden georganiseerd.

Voorrang voor de inschrijving van 2 personen op de studiereizen.

Vermelding van het lidmaatschap van de Club van de industrie op de website en in alle door de vereniging opgestelde publieke documenten.

Governance van de groep

De vereniging neemt de rol van facilitator van deze club op zich.

Elke sessie wordt gestructureerd en gestuurd door SPX.