ZIEKENHUISCLUB +

om de PX-cultuur te bevorderen

Presentatie

De Club bestaat uit 17 ziekenhuizen uit 5 Europese landen. Deze organisaties willen zich graag inzetten voor het implementeren van initiatieven rond Patient Experience. Deze club wordt georganiseerd in de vorm van samenwerkingsverbanden tussenleden.

Het doel van deze bijeenkomsten is om vooruitgang te boeken in de verbetering van de patiëntervaring via de uitwisseling van ervaringen en methodologieën, gemeenschappelijke reflecties, enz.

Elke sessie wordt gestructureerd en bestuurd door SPX.

Wie zijn de leden?

In elke aangesloten instelling maakt Patiëntervaring deel uit van de management doelstellingen.

Ofwel is “Patient Experience” een duidelijk geformuleerde doelstelling in het ontwikkelingsplan (strategisch plan, inrichtingsproject, … of een gelijkaardig document);

Ofwel werd een lid van het managementteam aangeduid als verantwoordelijke voor PX;

Ofwel ontwikkelt het ziekenhuis al belangrijke initiatieven op dit gebied.

De Club wordt beschouwd als het SPX-laboratorium; onderwerpen en initiatieven worden gedeeld en opgevolgd, wat een effectieve en actieve deelname bevordert.

SPX zorgt ervoor dat elk lid lid wordt van zijn Club uit een verlangen om te delen, en dat geen enkele andere overweging de relatie tussen zijn leden kan belemmeren.

Wat zijn de activiteiten die de vereniging organiseert?

  • Verschillende werkvergaderingen-uitwisselingssessies per jaar.
  • Identificatie van innovatieve initiatieven. Voorbereiden en opstellen van casestudies op basis van de ervaringen van de Clubleden.
  • Inventarisatie, formalisering en verspreiding van specifieke managementinstrumenten voor patiëntervaring, gestaafd door concrete ervaringen van Clubleden.
  • Bevorderen van initiatieven voor middenkaders in ziekenhuizen, als middel om deze benadering en organisatiecultuur te verspreiden.
  • Organisatie van een labelsysteem voor patiëntervaring, met een eenvoudig evaluatierooster op basis van enkele belangrijke thema’s.
  • Invoering van een systeem voor de erkenning van het verrichte werk inzake patiëntervaring.
  • Opstelling en verspreiding van 2 Position Papers per jaar.

Deelnamevoorwaarden en -voordelen

Naast de CEO benoemt elke instelling die deelneemt aan de Club van 2 tot 4 personen die gerechtigd zijn om de werkvergaderingen bij te wonen.

Jaarabonnement van € 4.000 is inclusief:

Het recht om alle werkvergaderingen van dit initiatief bij te wonen binnen de vzw.

Gratis deelname van 5 personen uit de instelling aan de jaarlijkse conferentie van de vereniging.

20% korting op het inschrijvingsgeld voor 5 personen van de instelling voor alle opleidingsactiviteiten die door de vereniging en de partneruniversiteiten worden georganiseerd.

Voorrang voor deelname van 2 personen aan de studiereizen.

Vermelding van het lidmaatschap van de Hospitals+ Club op de website en elk openbaar document van de vereniging.

Groepsbestuur

De vereniging neemt de rol van animator van deze club op zich.