COLLOQUIUM 2024

ACTIVITEITEN

SPX AWARDS 2021

Inspireer en stel je kandidaat voor de Shared Patient Experience Award 2021!

Naar aanleiding van onze tweede verjaardag reiken we op 4 juni 2021 de eerste Shared Patient Experience Award uit. Komt in jouw zorgorganisatie de patiënt steeds op de eerste plaats? Houden jullie rekening met hoe de zorg en dienstverlening worden ervaren en volgden hier inspirerende initiatieven uit, waarin multidisciplinair samengewerkt wordt naar een tevreden patiënt of mantelzorger?

Geloof je in de kracht van kennisdeling, met zorgorganisaties in je eigen sector, maar ook daarbuiten, in eigen land en internationaal? Stel je kandidaat en inspireer anderen. We reiken twee prijzen uit, één algemene en één in de categorie ‘Patient Experience & Covid’.

Shared Patient Experience vzw (SPX) wil zorgorganisaties uit Europa samenbrengen om kennis en goede praktijken uit te wisselen. Inspirerende cases en verfrissende ideeën kunnen bijdragen tot een hoger niveau van patiëntenbeleving bij ons allemaal.

Wie kan indienen?

Elke Europese zorgorganisatie die een initiatief heeft opgestart ter bevordering van de patiëntenbeleving.

Welke dossiers zijn ontvankelijk?

Je stuurt een volledig ingevulde fiche in tegen 26 maart 2021 – enkel dit formaat is geldig.

Het project is een initiatief van je zorgorganisatie en bestaat nog steeds.

De focus ligt op de beleving van de patiënt en/of mantelzorger.

Mocht je project geselecteerd worden, verbind je je ertoe om tegen 30 april 2021 een korte video (max. 1’30) in eenvoudig format in te sturen met meer uitleg over je project. De shortlist wordt bekendgemaakt op 12 april 2021.

Elke zorgorganisatie kan max. 1 project per categorie (Covid / non-Covid) indienen.

Taal: Nederlands, Frans, Engels of Spaans.

Wat zijn de evaluatiecriteria?

Patiënten / mantelzorgers hebben de kans gekregen hun inbreng te doen.

In het project wordt multidisciplinair samengewerkt en het management ondersteunt het initiatief.

Het initiatief brengt een open dialoog op gang / stimuleert een cultuursverandering.

Het initiatief is vernieuwend in die zin dat het inspeelt op de actuele noden van de patiënt / mantelzorger.

De resultaten zijn meetbaar en concreet.

Het initiatief kan vlot uitgerold worden in andere zorgvoorzieningen.

SPX mag de initiatiefnemer contacteren voor verdere verduidelijking, zo nodig.

De initiatiefnemer geeft SPX het recht de ingestuurde video te verspreiden via de communicatiekanalen (YouTube, socials, website) en zorgt voor een schriftelijk akkoord van de geportretteerde mensen.

Hoe verloopt de evaluatie?

De eerste preselectie van tien projecten gebeurt door leden van SPX op basis van objectieve criteria. De shortlist wordt bekendgemaakt op 12 april 2021.

De winnaars worden gekozen door een mix van publiek (50% via website/LinkedIn) en 50% neutrale leden van SPX. De stemming wordt geopend op 30 april en loopt tot 17 mei.

Bekendmaking van de winnaars op 11 juni 2021.

De winnaars worden een jaar lang internationaal in de kijker gezet als patiëntgerichte organisatie. Alle beschikbare communicatiekanalen (o.m. algemene en vakpers, nieuwsbrief / website / socials SPX, internationaal webinar) worden hiertoe ingezet.

This site