COLLOQUIUM 2024

COLLOQUIUM

"Delen om te verbeteren: Patient Experience in de praktijk"

2021

Er is grote vooruitgang geboekt bij het definiëren en de ontwikkeling van het conceptuele kader van de patiëntenervaring, gezien de steeds centralere rol ervan in zorginstellingen als de derde pijler van de zorgkaliteit.

Deze conceptuele en methodologische grondslagen worden toegepast en beproefd, wat heeft geleid tot een evolutionaire dynamiek van concepten, methodologieën en instrumenten met betrekking tot de patiëntervaring. Echter, deze benaderingen blijven geïsoleerd.

Organisaties in de gezondheidszorg moeten de uitdaging aangaan om het paradigma van de patiëntervaring te consolideren, en systematisch evaluatiestrategieën toepassen om de resultaten te gebruiken om verandering teweeg te brengen. Overtuigen van sceptische professionals, het genereren van schaalbare voorstellen en het evalueren van de resultaten van interventies zijn enkele van de uitdagingen voor zorgorganisaties

Er zijn geen “wonder oplossingen”, en daarom heeft SPX een duidelijk voorstel: delen om te verbeteren.

In die zin wil de nieuwe editie 2021 van het Internationale Symposium SPX ALWAYS ON echte ervaringen delen, met drie verschillende online formaten.

KEYNOTES

Mei – Juli 2021

Lezingen door internationaal gerenommeerde personen op het vlak van patiëntervaring, die ons vanuit verschillende invalshoeken nieuwe benaderingen en perspectieven bieden voor toepassing in de echte wereld.

Deze lezingen zullen plaatsvinden tussen mei en juli 2021, met presentaties in het Frans en het Engels.

PRAKTISCHE ERVARINGEN IN ZIEKENHUISINSTELLINGEN

Augustus – November 2021

Lezingen van internationale organisaties uit de gezondheidszorg van succesvolle ervaringen bij het implementeren van patiëntervaring initiatieven.

Deze lezingen zullen plaatsvinden tussen augustus en november 2021, met presentaties in het Nederlands, Frans en Engels.

OPLEIDING IN INSTRUMENTEN EN METHODOLOGIEËN

September – November 2021

Opleidingssessies over methodologieën en instrumenten die hun toegevoegde waarde hebben bewezen bij de implementatie van projecten van patiëntervaring.

Deze opleidingssessies zullen plaatsvinden tussen september en november 2021, met presentaties in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

PRESENTATIE

MET DE STEUN VAN

This site