COLLOQUIUM 2024

"Hoe de patient eXperience te integreren in de nietpersoonlijke activiteit (telegeneeskunde of andere)"

20.10.2020 | 16h (CET)

Hoe de patient eXperience te integreren in de nietpersoonlijke activiteit (telegeneeskunde of andere)

Datum: November 2020

Beschrijving: In dit document worden de kernboodschappen en de meningen van de deskundigen die aan het webinar hebben deelgenomen, gepresenteerd. Het gaat over “Hoe de ervaring van de patiënt te integreren in de niet-presentiële activiteit”. Het werd gesponsord door de CHC-groep in Luik, België.
FREE DOWNLOAD

Send download link to:

Je confirme avoir lu et accepté la politique de confidentialité .

Alle technologieën, nodig voor de niet-persoonlijke activiteit van zorginstellingen, zijn alom beschikbaar. Daarentegen zijn de integratie en het gebruik ervan nog niet wijdverbreid. Tijdens de pandemie heeft de telegeneeskunde, met de steun van vele bestaande en startende bedrijven, haar administratieve belemmeringen overwonnen. Het gebruik ervan evolueerde in snel tempo en het werd het essentiële model voor de patiëntenzorg. Maar tijdens de onzekere en complexe COVID-periode, hebben we niet genoeg kunnen stilstaan bij hoe we empathie en patiëntervaring kunnen verzekeren bij het gebruik van deze technologieën. Hoe kan de ervaring van de patiënt worden geïntegreerd in het ontwerp van programma’s, instrumenten en zorg die door de telegeneeskunde worden geleverd?

SPREKERS

Mevr. Carole MATZINGER

Algemeen directeur Soignez-moi.ch

Na haar studies aan HEC Lausanne gevolgd door een Master in Internationaal Management werkte Carole voor Swisscargo, de vrachtdochter van Swissair, waar ze als vicevoorzitter verantwoordelijk was voor de optimalisatie. Na het faillissement van SAir Group koos ze ervoor om haar carrière te heroriënteren naar de gezondheidssector en behaalde ze een Master in Health Management en Economie. Vervolgens nam ze in de regio van Zürich het beheer over van een tandheelkundige kliniek met ernstige financiële moeilijkheden. Na een succesvolle herstructurering ging ze verder met het opzetten van een andere kliniek in Freiburg. In 2006 startte Carole als administratief directeur bij CHUV waar ze verantwoordelijk was voor een afdeling met 700 medewerkers en een jaarlijks budget van 120 miljoen. In 2012 verliet ze CHUV en werd CEO van Euromedic Zwitserland, een bedrijf dat 8 radiologiecentra beheert in Zwitserland. In mei 2016 richtte zij Corpus Health op met als doel het opzetten van innovatieve projecten in de gezondheidszorg. In het kader van deze projecten lanceerde Corpus Health in oktober 2019 soignez-moi.ch in Franstalig Zwitserland.

Prof. Gilles KEMOUN

Prof. dr. Fysische Geneeskunde en Revalidatie, Universiteit van Poitiers.

Prof. dr. Gilles Kemoun is geneesheer-specialist in de Fysische Geneeskunde en Revalidatie en voormalig afdelingshoofd van het Universitair Ziekenhuis van Poitiers. Sinds 2003 is hij voorzitter van het Institute for Research on Disability and Ageing (ISIS) en sinds 2012 medevoorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Vereniging ter bevordering van nieuwe technologieën voor personen met een handicap (APPROACH). Naast zijn klinische activiteiten is hij betrokken bij tal van studies over de organisatie van de gezondheidszorg en gepersonaliseerde zorgpaden, de ontwikkeling van diensten voor patiënten alsook technologische en digitale innovatie. Sinds 2013 staat hij in voor de begeleiding van Elsan-groep, de op één na grootste groep privéklinieken, op het gebied van zorgtrajecten, technologische innovatie en onderzoek. In 2014 was hij medeoprichter van Neuradom, een start-up die een geïntegreerd platform lanceerde voor online revalidatiesessies van thuis uit, dankzij de aanwending van innovatieve digitale technologieën en een samenwerking met therapeuten.

Dr. Philippe DEVOS

Plaatsvervangend afdelingshoofd, anesthesist, intensivist.

Dr. Philippe Devos is afdelingshoofd op de intensieve zorgen van het CHC in Luik (sinds 2014) en co-afdelingshoofd anesthesie (sinds 2015). Dr. Devos deed de afdeling evolueren naar een participatieve managementvorm (bottom up) gericht op innovatie en “lean” (n.v.d.r. een managementmethode die tot doel heeft de prestaties van het bedrijf te verbeteren door in te zetten op de ontwikkeling van de medewerkers). Daarnaast trad hij 8 jaar geleden toe tot de medische raad van zijn ziekenhuis waarvan hij in 2016 tevens voorzitter werd. De voorbije 11 jaar zette dr. Devos zich ook in voor de verdediging van de beroepsbelangen van artsen via Absym, de Belgische Vereniging voor Medische Vakbonden, waarvan hij sinds 2019 voorzitter is. Dr. Devos is bijzonder gevoelig voor de ondersteuning van gezinnen op de dienst reanimatie en verlegde de focus van ‘doctor-centered care’ naar ‘family-centered care’. Hij pleit al jaren voor het humaniseren van de aanpak van zorgverstrekkers op de afdeling intensieve zorgen.

Prof. Kristian KIDHOLM

Hoogleraar innovatie, HU Odense, Denemarken.

Kristian Kidholm is hoogleraar innovatie aan het Odense University Hospital (OUH) en een van de meest toonaangevende experts voor de beoordeling van de waarde van gezondheidstechnologieën in Scandinavië. Hij is Head of Research bij ICMT en verantwoordelijke voor Health Technology Assessment (HTA) bij het OUH, dat een onderzoeksbasis biedt aan het ziekenhuismanagement om te beslissen of een nieuwe vorm van behandeling of technologie moet worden opgenomen in de dienstverlening voor patiënten van het OUH. Hij ontwikkelde het MAST (Telemedicine Assessment Model), dat wordt gebruikt als kader voor de beoordeling van de waarde van telegeneeskunde. Tegenwoordig is dit het vaakst gebruikte model voor de beoordeling van telegeneeskunde in Europa. De Europese Commissie beveelt het MAST-model aan voor een uitgebreide en op onderzoek gebaseerde beoordeling van telegeneeskunde in de gezondheidssector. Het model is gebaseerd op 7 dimensies, waarvan er 3 gerelateerd zijn aan de patiënt en diens ervaring: patiënt en technologie, patiëntveiligheid, patiëntperspectief.

*Prof Kristian Kidholm zal deelnemen via een videopresentatie, maar kan niet actief deelnemen aan de webinar.

VIDEOPRESENTATIES

Mevr. Carole MATZINGER

Algemeen directeur Soignez-moi.ch.

Prof. Gilles KEMOUN

Prof. dr. Fysische Geneeskunde en Revalidatie, Universiteit van Poitiers.

Dr. Philippe DEVOS

Plaatsvervangend afdelingshoofd, anesthesist, intensivist.

Prof. Kristian KIDHOLM

Hoogleraar innovatie, HU Odense, Denemarken.

PANELDISCUSSIE

De technologieën die nodig zijn voor het verlenen van gezondheidszorg buiten de face-to-facezorg zijn beschikbaar, maar hun integratie en aanpassingsvermogen aan het dagelijks gebruik is nog niet wijdverspreid. Tijdens de pandemie heeft telegeneeskunde, met de steun van vele actoren waaronder bedrijven en startende ondernemingen, administratieve belemmeringen overwonnen om zich te vestigen en een belangrijk model te worden in het aanbod van de patiëntenzorg. In deze context van onzekerheid en complexiteit zijn we er niet in geslaagd om na te denken over de manier waarop we kunnen zorgen voor empathie en patiëntervaring bij het gebruik van deze technologieën. Hoe kan de ervaring van de patiënt worden geïntegreerd in het ontwerp van programma’s, instrumenten en zorg die door de telegeneeskunde wordt geleverd?

This site