COLLOQUIUM 2024

"Gedeelde klinische beslissingen en deelname van patiënten aan zorg en onderzoek"

06.10.2020 | 16h (CET)

Gedeelde klinische beslissingen en deelname van patiënten aan zorg en onderzoek

Datum: November 2020

Beschrijving: In dit document worden de kernboodschappen en de meningen van de deskundigen die aan het webinar hebben deelgenomen, gepresenteerd. Het gaat over “Gedeelde klinische beslissingen en deelname van patiënten aan zorg en onderzoek”. Het werd gesponsord door het Centre Léon Bérard in Lyon, Frankrijk.
FREE DOWNLOAD

Send download link to:

Je confirme avoir lu et accepté la politique de confidentialité .

De patiënt is niet langer het passieve wezen die de arts volop in vertrouwen neemt. De behandeling en monitoring van chronische aandoeningen hebben de dynamiek en het evenwicht van de arts-patiëntrelatie veranderd. Asymmetrie in de communicatie van informatie lijkt niet langer de norm te zijn. Een nieuw relationeel kader, gekenmerkt door gedeelde klinische beslissingen met de patiënt, begint naar voren te komen. Hoe kan de deelname van patiënten aan klinische beslissingen worden bevorderd? Welke procedures moeten worden ingevoerd om de deelname van de patiënten aan de besluitvorming te bevorderen?

SPREKERS

Prof. Chantal VAN AUDENHOVE

Directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven.

Chantal Van Audenhove is hoogleraar aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) van de KU Leuven. Ze doceert psychologie en toegepaste communicatie aanstudenten geneeskunde en tandheelkunde. Ze is ook directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven, expert in praktijk- en beleidsgericht onderzoek. Als promotor-coördinator van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (SWVG) is ze verantwoordelijk voor het beheer van een netwerk van onderzoekers in heel Vlaanderen. Haar onderzoeksthema’s zijn: gedeelde besluitvorming, zorg voor personen met dementie en gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg.

Dr. Kevin SELBY

Kliniekdirecteur, Universiteit van Lausanne.

Kevin Selby komt oorspronkelijk uit Canada en studeerde geneeskunde in Boston aan de Harvard Medical School, gevolgd door een specialisatie in inwendige geneeskunde aan het Beth Israel Deaconess Medical Center. In 2012 verhuisde hij naar Zwitserland waar hij zijn opleiding in de algemene inwendige geneeskunde aan het Universitair Centrum voor Algemene Geneeskunde en Volksgezondheid (Unisanté) in Lausanne afrondde en kliniekhoofd werd. In 2016 vertrok hij om een opleiding in klinische epidemiologie te volgen aan de University of California, San Francisco, en als postdoctoraal fellow aan de Kaiser Permanente Division of Research van deze instelling. Daar maakthij gebruik van de patiëntdatabases van het gezondheidsnetwerk om de screening op colorectale kanker te verbeteren. Sinds zijn terugkeer naar Unisanté in 2018 verdeelt hij zijn tijd tussen het klinische werk in de algemene inwendige geneeskunde en een activiteit in het onderwijs en onderzoek. Het huidige onderzoek van Dr. Kevin Selby richt zich op de preventie van kanker en de implementatie van Shared Decisions in de klinische praktijk.

Mrs. Nora FERDJAOUI-MOUMJID

Geassocieerd hoogleraar (MCU-HDR), afdeling Farmaceutische Volksgezondheid, Claude Bernard Lyon 1 Universiteit.

Nora Moumjid is universiteitsdocent aan de faculteit Farmacie (ISPB) van de universiteit Claude Bernard Lyon 1 en lid van het HESPER-team (EA 7425, Lyon 1 University) en van het departement Kanker en Milieu van het Regionaal Kankercentrum Léon Bérard in Lyon. Haar onderzoek analyseert de voorkeuren van de gebruikers in de context van gezondheidsbeslissingen die hen aanbelangen. Haarconceptuele en empirische werk in de cancerologie heeft enerzijds betrekking op de ontdekking van individuele voorkeuren en meer specifiek op de gedeelde besluitvorming (shared decision-making) tijdens de ontmoeting tussen arts en patiënt door te vertrouwen op de ontwikkeling van informatie- en beslissingshulpmiddelen (decision aids) en anderzijds op methoden om de collectieve voorkeuren aan de gebruikers van de gezondheidszorg bekend te maken (contingente evaluatie en discrete keuzemethode).

Dr. François BLOT

Hoofd van de reanimatieafdeling, Institut Gustave Roussy.

François Blot is arts in het Gustave Roussy Cancer Centre in Villejuif (Frankrijk), hoofd van de reanimatieafdeling sinds 2009. Hij is houder van een universitair diploma in de Ethiek en Medische Praktijk envoorzitter van de Ethische Commissie van het ziekenhuis, waarvan het werk gericht is op het autonomiebeginsel, meerbepaald degedeelde besluitvormingsprocessen (SDM) en het partnerschap met de patiënten. Hij is lid van de International Shared Decision Making (ISDM) Society, medeoprichter van de Franstalige samenwerkingsgroep voor gedeelde besluitvorming (FREeDOM, http://freedom-francophone.fr), lid van het SPIS-college (Ministerie van Volksgezondheid) over gedeelde besluitvorming op het gebied van hart- en vaatziekten, en auteur/medeauteur van artikelen en presentaties over dit onderwerp. Ten slotte is hij lid van verschillende werkgroepen over patiëntervaring (Unicancer Group; Raad voor de Verbintenis van Gebruikers aan de Hoge Autoriteit voor Gezondheidszorg; samenwerkingsgroep Associons nos Savoirs, https://associons-nos-savoirs.fr/; enz.)

VIDEOPRESENTATIES

Prof. Chantal VAN AUDENHOVE

Directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, KU Leuven.

Dr. Kevin SELBY

Kliniekdirecteur, Universiteit van Lausanne.

Mrs. Nora FERDJAOUI-MOUMJID / Dr. François BLOT

Geassocieerd hoogleraar (MCU-HDR), afdeling Farmaceutische Volksgezondheid, Claude Bernard Lyon 1 Universiteit (Lyon). / Hoofd van de reanimatieafdeling, Institut Gustave Roussy (Villejuif).

Met de heer Stéphane Guyot-Sionnest (zaakvoerder; Parijs), Dr.Christelle Faure (chirurg-gynaecoloog, Centre Léon Bérard, Lyon), mevrouw Marie-Anne Durand (onderzoeker in de psychologie, Universiteit Toulouse 3 Paul Sabatier, Toulouse).

PANELDISCUSSIE

De patiënt is niet langer het passieve wezen dat vertrouwt op de arts. De mens is net zo professioneel als hij patiënt is. In Frankrijk heeft de wet van 4 maart 2002, bekend als de wet-Kouchner, een paradigmaverschuiving in de richting van een gezondheidsdemocratie tot stand gebracht met twee nauw verwante beginselen: de vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt voor de handelingen en behandelingen die hem of haar worden voorgesteld, en als logischgevolg daarvan, het recht van de patiënt om te worden geïnformeerd over zijn of haar gezondheidstoestand. De behandeling en monitoring van chronische aandoeningen hebben de dynamiek en het evenwicht van de arts-patiëntrelatie veranderd. Asymmetrie in de communicatie van informatie lijkt niet langer de norm te zijn. Een nieuw relationeel kader  gekenmerkt door gedeelde klinische beslissingen[1]  met de patiënt begint te ontstaan. Hoe kan de deelname van patiënten aan klinische beslissingen worden bevorderd? Welke procedures moeten worden ingevoerd om de deelname van patiënten aan de besluitvorming te bevorderen?

[1] Een klinische situatie wordt gedefinieerd door het feit dat er verschillende mogelijke behandelingen zijn met identieke overlevingskansen.    

This site