SPX EUROPEAN AWARDS 2024

CLUB VOOR GEZONDHEIDSINSTELLINGEN

Presentatie

De club bestaat uit zorginstellingen. Deze organisaties willen zich graag inzetten voor het implementeren van initiatieven rond Patient Experience. Deze club wordt georganiseerd in de vorm van samenwerkingsverbanden tussenleden.

Het doel van deze bijeenkomsten is om vooruitgang te boeken in de verbetering van de patiëntervaring via de uitwisseling van ervaringen en methodologieën, gemeenschappelijke reflecties, enz.

Elke sessie wordt gestructureerd en bestuurd door SPX.

Lid worden...

In elke aangesloten instelling maakt Patiëntervaring deel uit van de management doelstellingen.

Ofwel is “Patient Experience” een duidelijk geformuleerde doelstelling in het ontwikkelingsplan (strategisch plan, inrichtingsproject, … of een gelijkaardig document);

Ofwel werd een lid van het managementteam aangeduid als verantwoordelijke voor PX;

Ofwel ontwikkelt het ziekenhuis al belangrijke initiatieven op dit gebied.

De Club wordt beschouwd als het SPX-laboratorium; onderwerpen en initiatieven worden gedeeld en opgevolgd, wat een effectieve en actieve deelname bevordert.

SPX zorgt ervoor dat elk lid lid wordt van zijn Club uit een verlangen om te delen, en dat geen enkele andere overweging de relatie tussen zijn leden kan belemmeren.

Naast de CEO benoemt elke instelling die deelneemt aan de Club van 2 tot 4 personen die gerechtigd zijn om de werkvergaderingen bij te wonen.

Wat zijn de activiteiten die de vereniging organiseert?

  • Verschillende werkvergaderingen-uitwisselingssessies per jaar.
  • Identificatie van innovatieve initiatieven. Voorbereiden en opstellen van casestudies op basis van de ervaringen van de Clubleden.
  • Inventarisatie, formalisering en verspreiding van specifieke managementinstrumenten voor patiëntervaring, gestaafd door concrete ervaringen van Clubleden.
  • Bevorderen van initiatieven voor middenkaders in ziekenhuizen, als middel om deze benadering en organisatiecultuur te verspreiden.
  • Organisatie van een labelsysteem voor patiëntervaring, met een eenvoudig evaluatierooster op basis van enkele belangrijke thema’s.
  • Invoering van een systeem voor de erkenning van het verrichte werk inzake patiëntervaring.
  • Opstelling en verspreiding van 2 Position Papers per jaar.

Groepsbestuur

De vereniging neemt de rol van animator van deze club op zich.

This site