COLLOQUIUM 2024

COLLOQUIUM

"The Patient eXperience, a global response to a society in search of high touch"

2020

Na een lange periode van het maken van veronderstellingen over de behoeften van patiënten, hebben chronische ziekten de noodzaak van een meer weloverwogen benadering tussen gezondheidsdiensten en patiënten duidelijk gemaakt. Sommige zorgverleners menen dat patiënten niet goed weten wat het beste voor hen is, maar dat is een foute aanname… Patiënten zijn namelijk heel zeker over wat ze wel of niet willen.

Tegenwoordig is de hele samenleving op zoek naar een verpersoonlijking van diensten en naar oprechte empathie die centraal staat in interpersoonlijke relaties. Het is duidelijk dat dit fenomeen ook gevolgen heeft voor de gezondheidsdiensten. De individuele verwachtingen naar deze diensten zijn veranderd. Maar staan de gezondheidsprofessionals wel in lijn met de waarden van de patiënt van vandaag?

De 2020-editie van de Internationale Conferentie van de Shared Patient Experience (SPX) heet: “The Patient eXperience, a global response to a society in search of high touch”. Ze zal ingaan op het gebruiken en stimuleren van de patiëntervaring om verandering teweeg te brengen. Hierbij ligt de nadruk op de manier waarop de patiënt moet worden begeleid om dit te bereiken.

In het Colloquium 2020 zullen zes thema’s aan bod komen:

25/08 | Het managen van change in de Patient eXperience-cultuur

08/09 | Hoe de patiëntervaring te ontwikkelen in een isolatiecontext – Ervaringen met Covid?

22/09 | Het ontwerp van de infrastructuur en apparatuur rekening houdend met de patiëntervaring

06/10 | Gedeelde klinische beslissingen en deelname van patiënten aan zorg en onderzoek

20/10 | Hoe de patient eXperience te integreren in de nietpersoonlijke activiteit (telegeneeskunde of andere)

03/11 | De patient eXperience in de integratie van de zorg (SESSIE GEANNULEERD)

COLLOQUIUM PRESENTATIE

This site