PARTNERSCHAPPEN

Presentatie

De fundamentele missie van SPX is het delen in de breedste zin van het woord van alle initiatieven die de patiëntenervaring verbeteren. Als zodanig werkt SPX met de beste partners in het veld en reageert ook positief op zinvolle verzoeken. In de loop der jaren zijn sterke allianties gesmeed met organisaties die zich inzetten voor patiënten en hun naasten.

Samen met deze partners streeft SPX naar een sterke cultuur waarin systematisch het perspectief van de patiënt wordt vergaard.

Global Council of BI

Voorzitter: Jason Wolf

Het Beryl Institute is een wereldwijde gemeenschap van professionals in de gezondheidszorg en ervaringsdeskundigen die de menselijke ervaring in de gezondheidszorg willen transformeren.

In 2021 heeft het Beryl Institute een nieuwe groep opgericht, de Global Council, en SPX werd uitgenodigd om deel te nemen: wij zijn lid van deze wereldwijde groep.

De Global Council van het Beryl Institute bestaat uit personen die zich inzetten om de discussie over menselijke ervaring te bevorderen en de beweging voor wereldwijde ervaring uit te breiden door met elkaar in gesprek te gaan, ideeën te delen en de wereldwijde betrokkenheid van personen en organisaties in de gemeenschap van het Beryl Institute te vergroten.

Om SPX zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de Global Council, nemen drie SPX-leden in gelijke mate deel aan de beweging: Nathalie Delbrassine, Pascal Daynès en Dieter De Court, groepsleider.

UZ Foundation

De UZ Brussel Foundation brengt donateurs, zorgverleners, zakenpartners en wetenschappers samen om meer te bereiken. De inspanningen van de Stichting UZ leiden tot hoogwaardige en innovatieve zorg voor iedere patiënt en vervullen daarmee een belangrijke maatschappelijke rol. Met de steun van donateurs en partners maken wij innovatief wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Deze studies leiden tot nieuwe kennis en mogelijkheden in de vorm van geneesmiddelen, nieuwe operatietechnieken en interdisciplinaire zorgprocessen. Daarnaast faciliteren we verschillende zorgprojecten, die bijdragen aan een zorgzame omgeving voor patiënten en hun familie in het Universitair Ziekenhuis Brussel.

RESAH

Resah is een vereniging van openbaar nut met als doel het ondersteunen van de bundeling en professionalisering van de aankoop en logistiek voor actoren uit de publieke en private non-profit gezondheids-, medico-sociale en sociale sector.

Omdat Resah ervan overtuigd is dat inkoop en logistiek essentiële hefbomen zijn voor het verbeteren van de efficiëntie van de acties van actoren in de publieke en private non-profit gezondheids-, medico-sociale en sociale sector, ondersteunt Resah hen via twee complementaire werkterreinen: een aankoopcentrale en een middelen- en expertisecentrum.

EuroMedi International

EuroMedi is een Europese niet-gouvernementele organisatie met een internationale roeping, opgericht door artsen en managementspecialisten die eerder voor een van de Angelsaksische internationale accreditatie-instellingen hebben gewerkt. EuroMedi is een onafhankelijke, internationale, niet-gouvernementele organisatie met als missie ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht inkomen, afkomst of status, toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

UFPP

Voorzitter: Bernard Denis

SPX heeft een samenwerkingsovereenkomst met het UFPP ondertekend.

De Union Francophone des Patients Partenaires (UFPP) verenigt patiënten met een of meer chronische ziekten en werkt zonder grensbeperking. De organisatie is zeer actief in de ontwikkeling en het onderwijs van de partner-patiënt methode.

SPX is er altijd voorstander van geweest dat het perspectief van de patiënt een grote verscheidenheid aan modaliteiten vereist. De patiënt-partner is daar één van en als zodanig zijn wij zeer verheugd deze nieuwe samenwerking aan te gaan.

De primaire missie van de UFPP is patiënten met chronische ziekten, alle pathologieën inbegrepen, een opleiding te bieden om hun ervaringskennis te structureren en zo samen te werken met gezondheidswerkers.

Om het concept “patiënt-partner” te bewijzen, is het relevant dat patiënten die de UFPP-opleiding hebben gevolgd, kunnen deelnemen aan universitaire onderzoeksprojecten. De inbreng van hun ervaringskennis, eenmaal gestructureerd, is immers een belangrijke troef voor onderzoeksteams.

Coalition Next

Coalition Next is een open gezondheidsecosysteem van private en publieke actoren die hun expertise combineren in een ‘agile’ proces om de grootschalige implementatie van innovatieve gezondheidsoplossingen te versnellen. Coalition NEXT Belgium bouwt voort op het succes van zijn voorganger in Frankrijk.

Coalition Next heeft SPX gevraagd deel te nemen als een van de oprichtende leden. SPX neemt net als de andere leden deel en komt tussenbeide tijdens de projectselectiepunten, de gedetailleerde projectanalyse en het implementatiecomité.

This site