COLLOQUIUM 2024

LID WORDEN

Voorrechten en verplichtingen van SPX leden

Binnen SPX geloven we dat patiëntervaring meer is dan alleen een methodologie en een kwaliteitsaanpak. Wij zijn voorstander van een pragmatische aanpak die gebaseerd is op de uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten, evenals het gebruik van ervaringen bij implementatie en opvolging. Daarom hebben we ziekenhuizen en zorginstellingen in heel Europa willen samenbrengen, zodat onze leden een breder perspectief krijgen op de patiëntervaring, buiten het institutionele kader van elk land, met de focus op wat voor ons het belangrijkst is: de ervaring van de patiënt. Samen delen we de manier waarop we patiënten ondersteunen, om van de patiëntervaring het “handelsmerk “van uw instelling te maken.

Door lid te worden van SPX kunt u er zeker van zijn dat u uw ervaring deelt; u vergroot uw capaciteit om te netwerken met andere leden die zich inzetten voor de patiëntervaring.

Lid worden betekent SPX ondersteunen in haar missies en haar waarden delen. Het houdt ook in dat u zich committeert aan deelname aan initiativen en aties van de vereniging.

U kunt individueel lid worden als u geen deel uitmaakt van een zorginstelling of als uw organisatie nog geen lid is.

U kunt institutioneel lid worden als uw organisatie een gezondheidszorg- en/of medisch-sociale instelling is die als zodanig lid wil worden.

INDIVIDUEEL LID

Privileges individueel lid
(voor 1 jaar)

15% korting op alle betalende activiteiten van de vereniging

Toegang tot het privégedeelte van de website met gratis documenten

Deelname aan werkgroepen en het bijdragen aan het opstellen van standpuntnota’s

Recht om onderwerpen voor te stellen die binnen de vereniging behandeld kunnen worden

Contact met het hele netwerk van verenigingsleden

Elk volwaardig lid heeft toegang tot een actieve positie in het bestuur van de vereniging, inclusief het recht om zich kandidaat te stellen voor een zetel in de Raad van Bestuur.

Prijs: €70/jaar

INSTITUTIONELE LEDEN

Voorrechten institutionele leden (voor 1 jaar)

2 gratis toegangskaarten voor de jaarlijkse conferentie*

2 gratis inschrijvingen voor de online training van je keuze (1X/jaar)*

Minimaal 15% korting op alle betalende verenigingsactiviteiten

Voorrang bij inschrijving voor alle verenigingsinitiatieven

Activering van 10 “private space” accounts op de website met gratis documenten

Exclusieve toegang tot de gids met best practices voor institutionele leden: dit is een gids in de vorm van een praktische fiche met de PX-initiatieven van de leden in hun respectieve instellingen, plus de winnende initiatieven van de SPX Awards.

Deelnemen als spreker of luisteraar aan SPX Talks: een woensdag per maand bespreken we een onderwerp gedurende 30′ (12:00 tot 12:30); dit kan een presentatie zijn van een PX-actie, de collectieve oplossing voor een PX-probleem of de mening van een PX-expert. Leden verplichten zich om deel te nemen, aangezien SPX-lidmaatschap de wens inhoudt om beter te worden door contact met andere leden.

Deelname aan alle werkgroepen, zonder beperking

Het recht om onderwerpen in te dienen voor discussie binnen de vereniging

Contact met het hele netwerk van verenigingsleden

Vermelding van de instelling op de SPX website en in nieuwsbriefmailings als partner die betrokken is bij patiëntervaringsinitiatieven

Promotie van de instelling op sociale media als een innovatieve instelling die zich inzet voor de patiëntervaring

Elk volwaardig lid heeft toegang tot een actieve positie in het bestuur van de vereniging, inclusief het recht om zich kandidaat te stellen voor de Raad van Bestuur

Prijs:

4.000/jaar voor bedrijven met meer dan 500 werknemers

2.000/jaar voor bedrijven met minder dan 500 werknemers

(Tarief evenredig verdeeld over het kwartaal van lidmaatschap)

*Voorwaarden voor lidmaatschap voor een heel jaar

Ik wil graag meer informatie ontvangen: [email protected]
This site