KEYNOTES

Mei - Juli 2021

Lezingen door internationaal gerenommeerde personen op het vlak van patiëntervaring, die ons vanuit verschillende invalshoeken nieuwe benaderingen en perspectieven bieden voor toepassing in de echte wereld.

Deze lezingen zullen plaatsvinden tussen mei en juli 2021, met presentaties in het Frans en het Engels.

Alle sessies zullen online worden gehouden, van 16.00 tot 18.00 uur, en zullen bestaan uit een presentatie die voor alle deelnemers toegankelijk is, gevolgd door een debat waarvoor registratie vereist is.

Na afloop van elke sessie zal een verslag worden opgesteld met de belangrijkste boodschappen van de presentaties en conclusies van de discussies, en zal aan alle geregistreerde deelnemers overhandigd worden.

18 Mei – 16u tot 18u
De verwachtingen van de patiënten als motor voor verandering?

De wereld van de gezondheidszorg ondergaat ingrijpende veranderingen, zowel op het vlak van technologie (e-health), wetenschap (6P “medicine“) als organisatie (netwerk, data). Deze evolutie leidt tot een herschikking van de rol en functies van de actoren, van patiënten tot overheidsinstanties, met inbegrip van de zorginstellingen en de artsen. Hoe worden vanuit dit perspectief de verwachtingen van de patiënten in het systeem geïntegreerd en een factor in de evolutie en vernieuwing ervan?

Sprekers

Valérie Kokoszka
Centre d’Ethique Médicale van de Université Catholique Lille

25 Mei – 16u tot 18u
Zorg is menselijk: het transformeren van de menselijke ervaring voor patiënten, ons personeel en de gemeenschappen die we dienen

In deze lezing gaat Jason Wolf uit van een eenvoudige vaststelling: we zijn mensen die voor elkaar zorgen. Dit idee is verankerd in de realiteit waar de relatie die opgebouwd is door luisteren en communicatie, teamwerk en respect, zowel voor de zorgvragers als voor de zorgverleners, belangrijk is. Bewijzen tonen aan dat dankzij deze verbintenis tot zorg en de menselijke ervaring die bij elke ontmoeting wordt geboden de gezondheidszorgorganisaties de nagestreefde kwaliteit en gewenste financiële resultaten en loyaliteit zullen bereiken. Uiteindelijk kan de humaniteit waarop de gezondheidszorg steunt de sleutel tot succes zijn.

Sprekers

Jason Wolf
President & CEO, The Beryl Institute

1 Juni – 16u tot 18u
Betrokkenheid van patiënten-burgerpartners bij onderzoek en verbetering van de zorg: “best practices”.

U bent ervan overtuigd dat het betrekken van patiënten-burgerpartners bij onderzoek en zorgverbetering belangrijk is, maar hoe pakt u dat aan? Op basis van onze ervaringen in Zwitserland, Frankrijk en de Verenigde Staten hebben we het over aanwerving, rol en verantwoordelijkheden, en de uitdagingen die overwonnen moeten worden bij het betrekken van patiënten-burgerpartners. De presentatie is interactief en we hopen ook uw ervaringen en plannen voor de toekomst te horen.

Sprekers

Marie-Anne Durand
Wetenschappelijk assistente bij Unisanté – Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne, onderzoekster in de Université Toulouse III Paul Sabatier in Frankrijk en geassocieerd adjunct professor in Dartmouth College, USA.

Kevin Selby
Arts-assistent, Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne

Christine Bienvenu
ePatiënte, specialiste in de sociale media, digitale gezondheid en patiëntgemeenschappen, communicatieassistente en onderzoeksactiviteiten / Departement Epidemiologie en Gezondheidssystemen (DESS) en Departement Kwetsbaarheid en Sociale Geneeskunde (DVMS) – UNISANTÉ / Universitair Instituut voor Opleiding en Onderzoek in de Gezondheidszorg (IUFRS) – CHUV

15 Juni – 16u tot 18u
Een oproep om de zorg terug te brengen in de samenleving: strategieën voor het creëren van rechtvaardige, proactieve en meelevende ervaringen voor iedereen

Bij The Care Lab zien we zorg als een rechtvaardige, proactieve en medelevende ervaring die toegankelijk moet zijn voor iedereen. Een essentiële kwaliteit van ons dagelijks leven, van geboorte tot de dood. In deze lezing wil Lekshmy Parameswaran haar visie op “zorg” met u delen, evenals haar benadering en ontwerpmethoden en internationale casestudies die een moedige en collectieve actie laten zien om de ervaring van “zorg” te herdenken en op die manier een humanere en hoopvollere toekomst te creëren voor ons allen.

Sprekers

Lekshmy Parameswaran
Zorgactiviste, designer en medeoprichter van The Care Lab

29 Juni – 16u tot 18u
Lange COVID: een nieuwe aandoening gevormd door gedeelde patiëntenervaring en patiëntenactivisme

Volgens Callard en Perego (2021), heeft de “Lange Covid” een sterke aanspraak om beschouwd te worden als de eerste ziekte die collectief gemaakt werd door patiënten die elkaar vonden via Twitter en andere sociale media.” In de eerste paar maanden van de pandemie, begonnen mensen met COVID-19, onverwachte, aanhoudende en fluctuerende symptomen te melden en dit ook bij mensen met een aanvankelijk milde ziekte. Door het delen van ervaringen op sociale media waren patiënten in staat om andere mensen zoals zij te identificeren“. In deze lezing zullen de resultaten gedeeld worden van een grote studie in Engeland, REACT-Long COVID, die diepgaand biologisch onderzoek naar ziektemechanismen met participatief onderzoek met patiënten om definities te verfijnen en uitkomsten te definiëren.

.

Sprekers

Helen Ward
Professor Volksgezondheid, Imperial College London, UK

13 Juli – 16u tot 18u
De ontbrekende schakel tussen patiëntervaring, patiëntenstroom en digitale transformatie

Patiëntenervaring, beheer van patiëntenstromen en digitale transformatie zijn drie van de uitdagingen waar organisaties in de gezondheidszorg worden geconfronteerd. Ze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. De doelstelling van deze presentatie is om te bespreken hoe een holistische kijk kan ontstaan door de integratie van deze drie uitdagingen, evenals het begrijpen van hun onderlinge afhankelijkheid.

Sprekers

Joan Barrubés
Directeur van de Master in Management van Gezondheidszorg Organisaties aan de ESADE Business School en Antares Consulting

This site