COLLOQUIUM 2024

OVER ONS

Shared Patient eXperience (SPX) is een vereniging zonder winstoogmerk.

Ontstaan

De wetenschappelijke evolutie, in combinatie met de technologische vaardigheden, heeft geleid tot een sterke versnippering van de zorg en een verschuiving van het zwaartepunt van de belangstelling voor de mens naar de ziekten zelf. Ondanks alles hebben de mens en zijn gezondheidsproblemen altijd centraal gestaan in de praktijk van de geneeskunde, en ook in de zorg …

Vandaag de dag ligt dit onderwerp op tafel bij de meest innovatieve ziekenhuizen en is het een integraal onderdeel van het gezondheidsbeleid. In deze context werd de vzw Shared patient experience, Expérience patient partagée, Gedeelde patientervaring opgericht.

qui sommes nous?

Doelstellingen

De ervaring van de patiënt waarnemen in al haar vormen, ze verbeteren en delen met zoveel mogelijk professionals en instellingen. Gezondheidsinstellingen motiveren om de ervaring van de patiënt op te nemen in het strategisch denken en in het lokale management.

SPX hanteert deze aanpak en streeft de volgende doelstellingen na:

1.

Bevorderen van elk initiatief dat erop gericht is de ervaring van de patiënt te verbeteren.

2.

Analyseren en bijdragen aan elk model van patiëntgerichte zorg.

3.

Creëren en zo breed mogelijk alle kennis delen over de ervaring van de patiënt: documenten, initiatieven, programma’s, tools, praktijkervaringen, opleidingen, enz.

4.

Verspreiden, stimuleren en bijdragen aan alle vormen van onderzoek met betrekking tot de ervaring van de patiënt.

5.

Bijdragen aan het doen toenemen van de vaardigheden van de professionals op het gebied van patiëntervaring.

6.

Ondersteunen van instellingen die dat wensen bij het ontwikkelen van de patiëntervaring.

7.

Bevorderen van de erkenning van succesvolle initiatieven op het gebied van patiëntervaring.

Waarden

Ongeacht de herkomst van onze leden, vertrouwen wij op hun professionaliteit. Dit garandeert de opvolging en begeleiding die we via onze vereniging verwachten voor alle begunstigde burgers tot wie we ons richten.

Uitwisseling ligt ons nauw aan het hart: kennis, informatie en innovatie hebben slechts zin als ze worden verspreid en onderwezen. Daarom zetten we ons in door middel van opleidingen, conferenties en netwerken.

Tot slot zijn we een onafhankelijke vereniging en elke aanbeveling of informatieverspreiding zal uitsluitend gebaseerd zijn op onze deskundige mening.

valeurs
valeurs

Stichters

Raad van bestuur

VOORZITTER

Mrs So Yung Straga

VICE-VOORZITTER

Dr Eduard Portella

SECRETARIS

Mrs Nathalie Delbrassine

LEDEN

Mr Frédéric Addor

Mr Ron Embrechts

Mr Guillaume Rousson

Mrs Céline Orhond

Dr Gilbert Bejjani

Dr Joan Escarabill

Mr Tom Coolen

Mr Rui Patricio

Dr Mikaël De Rham

Mr Christophe Rosso

Mr Joep Paemen

Mr Daniel Ritter

Activiteitenverslagen

Activiteitenverslag 2022

Datum: December 2023

Beschrijving: Ontdek de balans van 2022 van de vereniging. Dit jaar werd gekenmerkt door de voortzetting en ontwikkeling van de verschillende aangeboden activiteiten (SPX Awards, Training, enz.).

Activiteitenverslag 2021

Datum: Juni 2022

Beschrijving: Het jaar 2021 was een jaar dat zich grotendeels op afstand afspeelde. De leden van SPX hebben hun inspanningen verdubbeld om verenigd en creatief te blijven, zonder ooit de hoop te verliezen in hun vermogen om een groeiende vereniging in stand te houden, zowel wat betreft het aantal deelnemers als wat betreft de distributie van informatie.

Activiteitenverslag 2020

Datum: September 2021

Beschrijving: Hierbij stellen we u het verslag van onze activiteiten 2020 voor die, ondanks de bijzondere context van een gezondheidscrisis, rijk en gevarieerd waren.

Activiteitenverslag 2019

Datum: April 2020

Beschrijving: Het delen van onze informatie en het presenteren van onze initiatieven aan professionals van het gezondheidsstelsel en managers van gezondheidsinstellingen is voor ons een verplichting en een oefening in transparantie.

This site