COLLOQUIUM

"De plaats van de patiënt in het strategisch beheer van de gezondheidsinstellingen"

2019

Onze eerste conferentie had als thema “De plaats van de patiënt in het strategisch beheer van de gezondheidsinstellingen”.

Ze vondt plaats op 15 oktober 2019 in Brussel.

Gezondheidsdeskundigen, instellingsdirecteurs en uiteraard ook patiënten zullen tijdens deze bijeenkomst ervaringen uitwisselen en hun praktijk en beleving duidelijk maken.

Deze dag, volledig gewijd aan XP, vond plaats in Brussel. Deze conferentie trok 193 deelnemers uit verschillende landen (België, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Spanje, Frankrijk) en het gevarieerde publiek bestond voornamelijk uit algemeen directeuren, kwaliteitsverantwoordelijken, gezondheidsverantwoordelijken, artsen, managers uit de humanitaire sector, communicatiemanagers en patiënten.

Tijdens de ochtend volgden de sprekers elkaar op om een overzicht van XP vandaag te presenteren; buiten de definitie van het Beryl Instituut: De som van alle interacties, gevormd door de cultuur van een organisatie, die de perceptie van de patiënt in het zorgcontinuüm beïnvloeden.

In de middag was er een debat over de implementatie van deze XP-cultuur binnen de instellingen. Moet een XP-manager worden opgenomen? Wat moet zijn profiel zijn? Wat zijn de obstakels voor de ontwikkeling van een dergelijke cultuur, die transversaal moet zijn? De verschillende belanghebbenden waren het erover eens dat de nadruk moet liggen op deze paradigmaverschuiving, die de volgende stap is waarover nog onderhandeld moet worden.

Deze eerste editie zal worden gevolgd door een andere, tot in het najaar van 2020.

VideosPresentaties

Ik zou graag meer informatie willen krijgen: [email protected]

This site