COLLOQUIUM 2024
VIRTUAL CONTENTS

Betrokkenheid en deskundigheid van de patiënt bij zijn of haar zorg

Neem deel aan de eerste sessie van de conferentiecyclus van het Riviera-Chablais Ziekenhuis, die georganiseerd wordt in het kader van de uitvoering van zijn strategisch plan 2022-2027.

Ter gelegenheid van deze eerste conferentie zal de dimensie van de patiëntervaring aan de orde komen. Door zijn of haar ervaring ontwikkelt de patiënt een deskundigheid en een transversale kennis van het ziekenhuis. Dankzij hun kennis worden patiënten niet alleen partners in hun zorg, maar kunnen zij ook een waardevolle hulpbron zijn voor de ziekenhuisorganisatie.

So Yung Straga, oprichter en voorzitter, Dr. Joan Escarrabill, hoofd patiëntervaring van de Hospital Clinic in Barcelona en lid van onze Raad van Bestuur, en Dr. Christian Von Plessen, deskundige voor het Algemeen Directoraat Volksgezondheid van het kanton Vaud, zullen de discussie leiden over de betrokkenheid en de deskundigheid van de patiënt bij zijn of haar zorgtraject.

Schrijf u in via deze link.

This site