COLLOQUIUM 2024
VIRTUAL CONTENTS

De patiënt, een partner van het gezondheidssysteem

Een gids van het King’s Fund om de samenwerking tussen patiënten, gezondheidsactoren en de samenleving in het Verenigd Koninkrijk te verbeteren.

Deze gids, uitgegeven door het King’s Fund en getiteld « Patients as partners – Building collaborative relationships among professionals, patients, carers and communities », benadrukt het belang van de samenwerking van alle gezondheidsactoren voor de toekomst van de NHS (National Health Service), het gezondheidssysteem van het Verenigd Koninkrijk.

Hoe kunnen we helpen om samenwerkingsverbanden op te bouwen tussen zorgprofessionals, patiënten, dienstgebruikers, zorgverleners en de gemeenschappen waarin zij wonen en werken? Deze gids is een antwoord op deze vraag. Voor het King’s Fund moeten actoren in het gezondheidsstelsel meer samenwerken, maar vooral nieuwe benaderingen ontwikkelen om anders samen te werken.

In deze gids worden met name 5 oefeningen aanbevolen:

  1. Vind uw ideale samenwerkingspartner: Voor een patiënt of een beoefenaar die een idee wil ontwikkelen om het gezondheidssysteem te verbeteren, is samenwerking met een andere speler in de gezondheidssector van essentieel belang. Succesvolle samenwerking betekent dat alles wordt gedeeld – bijvoorbeeld door een gemeenschappelijk doel te bereiken, te werken aan gedeelde ambitie, gedeeld leiderschap te voeren, eigenaarschap en verantwoordelijkheid te delen. Het is daarom belangrijk om een partner uit een andere functie te vinden die uw motivatie deelt en die zich inzet voor het oplossen van een probleem in de gezondheidssector. Om deze gids te ontwikkelen, heeft het King’s Fund deze maatregel geïmplementeerd en werkgroepen gevormd met patiënten en professionals uit verschillende gezondheidsdomeinen. Dit zou unilaterale voorstellen vermijden die geen rekening houden met de behoeften van alle gezondheidsactoren.
  • Investeer in leiderschapsontwikkeling en samenwerkingsverbanden: Voor een duurzame en succesvolle samenwerking tussen de patiënt en het gezondheidssysteem volstaat het niet om kaders of bestuursstructuren in te voeren. Patiënten en gezondheidswerkers moeten de mogelijkheid hebben om interpersoonlijke en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen: om een dialoog aan te gaan, vertrouwen op te bouwen in een cultureel diverse groep, een gemeenschappelijk doel te formuleren, relevante vragen te kunnen stellen en invloed hebben op de belanghebbenden. Om patiënten te helpen bij het ontwikkelen van deze zachte vaardigheden, die nuttig zijn in hun gezamenlijke aanpak, pleit de King’s Fund bijvoorbeeld voor het opzetten van community ambassador-programma’s om leden van de gemeenschap of collaboratieve trio-programma’s tussen clinici, managers en patiënten/gemeenschapspartners op te leiden. Deze maatregelen moeten patiënten in staat stellen beter te interveniëren in de werkgroepen.
  • Neem de tijd om te leren en te delen: Om de patiënt te laten profiteren van een samenwerkingsproces met gezondheidswerkers, pleit het King’s Fund ervoor om het leren vast te leggen en zoveel mogelijk te delen met degenen om hen heen of degenen die de patiënt wenst te beïnvloeden. Om deze reden adviseert het King’s Fund de geduldige medewerker om leeruitwisselingssessies op te zetten met andere medewerkers in zijn regio. Het beveelt instellingen aan collaborative leadership development op te nemen in hun organisatieontwikkelingsplan.
  • Volg dynamische bewegingen: Het is mogelijk dat de manier waarop de patiënt werkt of wil werken niet consistent is met traditionele processen en daarom een uitdaging vormt voor gevestigde normen en machtsdynamiek. Als het legitiem is om “te gaan waar de energie is” in het lokale systeem en onder de radar te werken aan samenwerkingsprojecten, moet de patiënt zich ook uitdrukken wanneer hij anders wil samenwerken.
  • Integreer een samenwerkingsactiviteit: Eén manier om samenwerkingsrelaties tot een duurzame realiteit voor patiënten te maken, is om samenwerkingsactiviteiten op alle niveaus van gezondheidsorganisaties of -systemen te integreren.

Een voorbeeld van succes bij het positioneren van de patiënt als partner in hun zorg is de ervaring van de West London Collaborative. The West London Collaborative is een plaatselijk organisatie in het noordwesten van Londen die eigendom is van en wordt beheerd door de lokale gemeenschap die al twee jaar samenwerkt met patiënten, gemeenschappen en gezondheidswerkers. De West London Mental Health Trust heeft deze instelling ingeschakeld om hun eigen huidige besluitvormingsprocessen voor drugs te herzien. Het gaat erom de organisatie van de gezondheid te heroverwegen, niet alleen rekening houdend met de mening van de gebruikers, maar ze als een op zichzelf staande deskundige te beschouwen.

Becky Seale “Patients as parteners: Building collaborative relationships among professionals, patients, careers and communities”, June 2016, The King’s Fund ; Ideas that change health care.

This site