COLLOQUIUM 2024
VIRTUAL CONTENTS

Deelname van SPX aan het ALASS-congres

SPX was op 1, 2 en 3 september aanwezig op het door ALASS (Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud) georganiseerde congres over “De patiëntervaring: een nieuw paradigma voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg”.

Onze vice-voorzitter, Eduard Portella, kreeg de gelegenheid om uit te leggen waarom de patiëntervaring een strategische kwestie is voor de gezondheidsstelsels en ook om te bekijken wat wel en wat niet onder de patiëntervaring valt.

Bij deze gelegenheid kregen wij de kans veel actoren uit de gezondheidszorg te ontmoeten die betrokken zijn bij de patiëntervaring, zowel professionals als patiënten.

This site