COLLOQUIUM 2024
VIRTUAL CONTENTS

MSD België vervoegt onze Club van de Industrie!

Als biofarmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is, legt MSD de klemtoon op innovatie en wetenschap. Het bedrijf doet onderzoek naar, ontwikkelt en levert geneesmiddelen en vaccins. Op vandaag vormen oncologie, infectieziekten en COVID-19 hun voornaamste therapeutische domeinen. MSD onderneemt verschillende acties om de patiëntenbeleving te verbeteren. Zo is er bv. HealthNest by MSD, een groepering van professionals en organisaties die zich inzetten om de gezondheidskennis in België te verbeteren. Dat doen ze door hun ervaring in health literacy bijeen te brengen en zo te definiëren welke aanpak zich het beste leent om de situatie te optimaliseren.

Hun doelstelling is eveneens om de ervaring en de resultaten van oncologische patiënten voor, tijdens en na hun behandeling te verbeteren. Om goed te begrijpen wat patiënten en hun mantelzorgers ervaren, werd een panel samengesteld van patiënten met multipele tumoren, die hen zo kunnen adviseren bij hun dagelijkse werk.

“We zijn er ons van bewust dat de feedback die patiënten geven over hun ervaringen, een unieke gelegenheid biedt om co-creatie te stimuleren bij belangrijke projecten met verschillende zorgactoren, die aan de unieke uitdagingen beantwoorden waarmee burgers te maken krijgen, van preventie over diagnose tot thuisrevalidatie.”

This site