COLLOQUIUM 2024
VIRTUAL CONTENTS

E-health, oplossingen door en voor de patiënt

SPX is verheugd haar tweede Position Paper te presenteren, getiteld “E-health, oplossingen door en voor de patiënt”.

Recentelijk zijn e-health oplossingen sterk in de aandacht gekomen in de context van de Covid-19 pandemie. Systemen zonder fysieke aanwezigheid zijn inderdaad op grote schaal gebruikt om de continuïteit van de zorg te waarborgen en tegelijkertijd de verspreiding van het virus te beperken, aangezien zij fysiek contact tussen zorgverleners en patiënten vermijden.

Om ten volle de vruchten van deze oplossingen te kunnen plukken, en dus een echte positieve impact te hebben op de ervaring van de patiënt, moeten zorgverstrekkers meer doen dan alleen deze oplossingen aanbieden. In het algemeen valt op dat de meeste oplossingen bestaan uit informatie van bovenaf aan de patiënt, in plaats van andersom. Naast de aspecten van de houding van de zorgverstrekkers ten opzichte van de patiënt, wordt dit ook verklaard door de financieringsmodellen van de gezondheidsstelsels, die nog steeds een “intramurale” logica volgen, en dus de waarde van de verwerking van gegevens die van de patiënt afkomstig zijn, uitsluiten. Het bestaan van beleid op nationaal niveau bevordert in grote mate de ontwikkeling van deze mogelijkheden voor gegevensfeedback (met name PROMs).

This site