COLLOQUIUM 2024
VIRTUAL CONTENTS

Home Sweet Home : Patiënten buiten de muren

De paradigmaverschuiving naar patiëntgerichte zorg van de laatste twee decennia heeft gezondheidsorganisaties in staat gesteld na te denken over de vraag hoe de zorg in de eigen omgeving van de patiënt kan worden gebracht, in plaats van de patiënt te dwingen zich naar de zorginstelling te begeven voor zorg.

Dit idee is gebaseerd op de gedachte dat gezondheidszorg continu in plaats van episodisch is en dat de zorgverlener de patiënt in zijn omgeving beter zal kunnen begrijpen terwijl hij beslissingen neemt die van invloed zijn op de zorg.

Groeiende belangstelling voor monitoringinstrumenten

Consumenten hebben de afgelopen jaren steeds meer belangstelling getoond voor het verbeteren van hun levensstijl door middel van nieuwe gezonde gewoonten zoals betere voeding en lichaamsbeweging.  Deze worden gestimuleerd door een groeiende markt voor instrumenten voor telemonitoring en zelfontplooiing, waaronder technologieën zoals activiteitsarmbanden, slimme horloges en andere online hulpmiddelen.

Vooral mensen met chronische aandoeningen, zoals diabetes, COPD, astma en congestief hartfalen, zijn in aanmerking gekomen voor deze apparaten en hulpmiddelen die hen kunnen helpen hun zorg thuis te beheren naast hun bezoek aan de dokter.

De eerste technologieën waren echter eerder ontworpen om de consument aan te spreken dan om in de klinische zorgbehoeften te voorzien.

Geleidelijk aan realiseerden sommige vooruitziende zorgverleners en zorgstelsels zich dat het oogsten van activiteiten in de thuissituatie patiënten ertoe kon aanzetten meer aandacht te besteden aan het beheer van hun zorg. Zo kan het meten van de activiteit van een diabetespatiënt leiden tot een gezondere levensstijl met minder zogenaamde “negatieve” gezondheidsgebeurtenissen, betere klinische resultaten en minder onnodige uitgaven voor gezondheidszorg.

De technologie wordt steeds geavanceerder, waardoor apparaten kunnen worden ontwikkeld die thuis (of elders) nauwkeurig vitale functies en andere biometrische gegevens kunnen meten en deze informatie rechtstreeks naar zorgverleners kunnen sturen.

Een boost door de pandemie

Vóór de COVID-19-pandemie werd in de gezondheidsstelsels zeer weinig gebruik gemaakt van patiëntmonitoring op afstand (RPM). Het ging meestal om kleine projecten die gericht waren op specifieke bevolkingsgroepen of op de aanpak van een specifiek probleem, zoals het terugdringen van heropnames bij patiënten die na een ziekenhuisverblijf werden ontslagen.

Met de pandemie is de digitale zorg in een hogere versnelling geschakeld, waardoor bepaalde parameters beter kunnen worden bewaakt en gecontroleerd, de gezondheid van de patiënt wordt verbeterd en de risico’s worden verminderd. Maar meer dan dat, het heeft de patiënten in staat gesteld betrokken te worden bij dit beheer.

Overgang naar de behandeling van complexere patiënten

Hoewel RPM-programma’s over het algemeen gericht zijn op patiënten die hulp nodig hebben bij het regelen van hun thuiszorg, zijn er ook programma’s in opmars die zorg bieden aan patiënten in het ziekenhuis of zelfs op de intensive care.

Het geval van Adventist Health illustreert deze verschuiving van het RPM-model naar zorg voor patiënten met complexere behoeften. In dit model worden patiënten na hun ziekenhuisopname beoordeeld en kunnen zij met de juiste apparatuur en opleiding naar huis terugkeren als zij aan de criteria voor thuiszorg voldoen.

Het programma omvat regelmatige huisbezoeken door zorgverleners, alsook virtuele bezoeken en RPM-monitoring, afhankelijk van het zorgplan. De patiënten hebben op hun beurt vier kanalen om contact op te nemen met hun zorgteam: via een iPad, via een speciaal telefoonnummer voor een aangewezen verpleegkundige, via een waterdichte PERS (Personal Emergency Response), en ten slotte via een biometrische screeningtool die op de iPad is aangesloten en die de leden van het zorgteam waarschuwt als de patiënt in nood verkeert.

Het succes van dit programma – of van welk ziekenhuis-thuis-programma dan ook – hangt af van het resultaat. Dit model van acute ziekenhuiszorg thuis is zeer recent ingevoerd, ongeveer drie jaar geleden, en er is nog geen volledige gegevensanalyse verricht om conclusies te kunnen trekken over het succes ervan.

Per Danielsson, medisch directeur van het programma, ziet het programma zich ontwikkelen naarmate het gezondheidszorgsysteem de infrastructuur opbouwt om het te ondersteunen en de nieuwe RPM-technologie de gegevensregistratie thuis verbetert.

“Het ziekenhuis van de toekomst zal één grote intensive care unit zijn […] We zullen alleen de ziekste patiënten in het ziekenhuis verzorgen, en al het andere kan thuis worden gedaan.”

Maar we zijn er nog niet. Danielsson voegt eraan toe dat het concept nog in de kinderschoenen staat, gehinderd door een gezondheidszorg die zich traag aanpast aan veranderingen. De technologie is soms nog onhandig, en de federale en staatsvoorschriften beperken het gebruik van telegezondheidszorg en andere digitale thuiszorgtechnologieën, zegt hij. De betalers moeten de strategie steunen om de ontwikkeling ervan mogelijk te maken.

Verpleegkundigen zijn een belangrijk onderdeel van deze programma’s

Sommige leidinggevenden zagen de crisis als een kans om innovatie te stimuleren tot na de pandemie.

Er gaan echter stemmen op die zich afvragen of thuiszorg wel geschikt en veilig genoeg is voor patiënten met geavanceerde zorgbehoeften, zoals acute zorg en intensive care.

Dit is het geval voor South Shore Health, dat nauwkeuriger wil bepalen welke patiënten het meest geschikt zijn voor dit soort programma’s. De ontwikkelde workflows komen niet alleen ten goede aan de patiënten en de zorgverleners, maar ook aan de verpleegkundigen en artsen die hen vanuit het ziekenhuis volgen. Aangezien het tehuis een heel andere omgeving is dan het ziekenhuis, is het immers niet mogelijk om eenvoudigweg dezelfde organisatie als in het ziekenhuis te reproduceren.

De programmamodellen kunnen dan ook zeer uiteenlopend zijn, variërend van het gebruik van RPM-instrumenten om vitale functies op verzoek te controleren tot telegezondheidsplatforms waarmee patiënten hun zorgverleners kunnen raadplegen wanneer zij dat willen of nodig hebben. Sommige programma’s vereisen dagelijkse bezoeken van de arts, terwijl andere deze bezoeken kunnen spreiden over de week of naar gelang van de specifieke behoeften van een patiënt.

De patiënt kan een belangrijkere factor zijn dan we denken. Het kan de patiënt zijn die de evolutie van de RPM en de ziekenhuis-thuis-programma’s zal dicteren, en die hun toekomstige interacties met de gezondheidszorg in de gezondheidsstelsels zal creëren.  

Bron : WICKLUND Eric, Home Sweet Home : Les Soins De Santé s’éloignent De l’hôpital, Healthleaders Media. https://www.healthleadersmedia.com/innovation/home-sweet-home-healthcare-moves-away-hospital [Raadpleging: 03/06/2022]

This site