COLLOQUIUM 2024
VIRTUAL CONTENTS

Technologie voor de lokalisatie van patiënten als hulpmiddel om de patiënten ervaring te verbeteren

Het gebruik van de locatie van de patiënt om hervormingen te doen naar waar de patiënt zich dient te bevinden en zo zijn of haar ervaring positief te laten ervaren, vindt zijn weg naar de ambulante zorg.

Real Time Locating System of RTLS is een technologie die het mogelijk maakt om een baken in real time te lokaliseren en wordt steeds vaker gebruikt binnen zorgorganisaties. Door ze toe te passen op patiënten en/of beroepsbeoefenaars, maken ze het mogelijk om precies en in real time de locatie van elke patiënt en/of beroepsbeoefenaar te kennen. Het is dus mogelijk om hieruit precieze stromen, wachttijden, interacties, … af te leiden. Al deze gegevens zijn een bron van precieze en waardevolle informatie om het functioneren van de instelling te begrijpen. Hun analyse maakt het mogelijk om de duur van de hoofdactiviteiten, gebruikerstrends, knelpunten, enz. te kennen. Deze gegevens stellen ons in staat om gebieden voor verbetering en mogelijkheden voor verandering te identificeren. Zo kan het gebruik van RTLS-technologie de workflow en de circulatiestromen verbeteren, wat een positieve invloed kan hebben op de beleving van de patiënt. De meest voorkomende toepassingen van deze technologie zijn de volgende:

  • Self-rooming: de tool waarschuwt het personeel wanneer patiënten zijn aangekomen en klaar zijn om gezien te worden. Dit helpt om de tijd die patiënten alleen in een onderzoekskamer doorbrengen te verminderen, wat de stress van het wachten vermindert en de kwaliteit van de interacties verbetert.
  • Dynamische planning: de tool identificeert lege ruimtes (waar niemand zich bevindt) en triggert visuele aanwijzingen om beschikbare ruimtes aan te geven, wat helpt om het gebruik van ruimtes te rationaliseren. De technologie toont ook de exacte locatie aan van patiënten, evenals de medewerkers met wie de interactie al heeft plaatsgevonden en degenen die de patiënt nog niet hebben gezien. Deze visuele signalen dragen bij aan een beter georganiseerd en productiever bezoek van patiënten, omdat iedereen weet waar hij of zij zich in zijn of haar route bevindt.
  • Asset tracking: het opsporen van apparatuur of fysieke assets is misschien wel het meest voorkomende gebruik van RTLS in de acute zorg. Real-time monitoring van locaties van mobiele apparatuur, zoals ECG’s, enz., vermindert de tijd die nodig is om ze te zoeken en zorgt ervoor dat de juiste apparatuur in de kamer aanwezig is wanneer de patiënt aankomt.
  • Blootstelling aan besmetting: door de interacties tussen patiënten en personeel automatisch te registreren, maakt RTLS het mogelijk om snel vast te stellen welke personen zijn blootgesteld aan een besmettelijk persoon en voor hoelang. De uitvoering van passende maatregelen (identificatie, afzondering, enz.) verloopt dus sneller en strikter en draagt bij tot een vermindering van de blootstelling aan ander personeel en patiënten.
  • Procesverbeteringen: RTLS-technologie helpt managers om inefficiënties te identificeren, maar ook om de implementatie van nieuwe processen te monitoren, door transformaties op te volgen met behulp van kwantificeerbare metingen en benchmarks.

In de context van een steeds toenemende oriëntatie op waardevolle zorg, waarbij het belang van de beleving van de patiënt tijdens het zorgtraject uitgebreid wordt erkend, is RTLS-technologie een nuttig instrument om een betere beleving van de patiënt te creëren.

Bron: Jeanne Kraimer, « Using patient flow technology to enhance the patient experience », in HealthLeaders. Geraadpleegd op 1 feburari 2019 van  https://www.healthleadersmedia.com/clinical-care/using-patient-flow-technology-enhance-patient-experience

This site