COLLOQUIUM 2024
VIRTUAL CONTENTS

12 principes om de inzet van mantelzorgers te ondersteunen

Een Canadese top gewijd aan mantelzorgers benadrukte 12 belangrijke principes om de betrokkenheid van mantelzorgers bij gezondheidszorgsystemen en onderzoek te ondersteunen.

De vraag naar de mantelzorgers is groot zonder dat er voldoende rekening wordt gehouden met hun rol en behoeften. Ze zijn echter essentieel voor het functioneren van de zorg. Hoewel de betrokkenheid van patiënten bij hun zorgproces en onderzoek nu wordt erkend als een belangrijke factor in hun ziekteproces en ervaring, wordt er niet veel aandacht besteed aan de betrokkenheid van mantelzorgers.

Om dit te bespreken, bracht een tweedaagse bijeenkomst in Canada met belanghebbenden en verzorgenden uit de gezondheidszorg dit onderwerp op de voorgrond van de besprekingen en stelde 12 principes voor om de betrokkenheid van mantelzorgers aan te moedigen.

Structurele veranderingen

1.            Regelgevende hefbomen, stimulansen en instrumenten gebruiken om de betrokkenheid van zorgverleners te bevorderen.

2.            Directe structurele veranderingen doorvoeren, zoals het toevoegen van een derde zitplaats in de kantoren van zorgverleners.

Veranderingen in cultuur en mentaliteit

3.            Omgaan met angsten: wacht niet op de ideale situatie, probeer iets te doen.

4.            Zorgverleners herkennen en hun mogelijkheden tot engagement vergroten door een formele aanpak voor de identificatie van zorgverleners (door middel van een beoordelingsinstrument) en door de belemmeringen voor participatie te verminderen (flexibiliteit in de aanpak, vermindering van de taalkundige en financiële barrières, enz.)

5.            Definiëren van kwaliteit en ervoor zorgen dat de belanghebbenden bij deze definitie worden betrokken.

6.            Wees je bewust van de ervaringen die er zijn, vermijd symbolische uitnodigingen en “service careers”.

7.            Houd rekening met taal en bevoegdheid, door een aangename omgeving te creëren voor verzorgers, aangepast aan hun behoeften.

Veranderingen in procedures

8.        Start het engagement vanaf het begin, d.w.z. zodra het probleem is geïdentificeerd.

9.            Verduidelijken van rollen en verwachtingen, waarbij de voorkeuren en verwachtingen van rollen (van zorgverleners en andere belanghebbenden) voortdurend worden geëvalueerd.

10.         Luister en handel naar wat er gezegd wordt. Door vriendelijk te luisteren en eerlijk te bespreken wat er nodig en aan te pakken wat er kan worden aangepakt.

11.         Meten, zonder zorgverleners te overstelpen met vragenlijsten. Het is ook belangrijk om rekening te houden met hun verhalen en de impact van hun engagement op de ervaring en de resultaten.

12.         Creëer een leergemeenschap (opleiding en onderwijs) Een reeks van leervaardigheden ontwikkelen voor alle belanghebbenden.

Bron: Kuluski, Kerry; Kokorelias, Kristina M.; Peckham, Allie; Goldhar, Jodeme; Petrie, John; and Alloway, Carole Anne (2019) “Twelve principles to support caregiver engagement in health care systems and health research,” Patient Experience Journal: Vol. 6 : Iss. 1, Article 17. DOI: 10.35680/2372-0247.1338. Geraadpleegd in 2019 van: https://pxjournal.org/journal/vol6/iss1/17

This site